Thiết bị tưới nông nghiệp & cảnh quan blog

Tưới cảnh quan DIG
10/04/2014

Test chức năng bài viết blog trên website

view more»
Tư vấn chọn thiết bị tưới mía
13/03/2014

Gần đây theo quan sát, chúng tôi nhận thấy rất nhiều bà con đang thay đổi tập quán canh tác cây Mía theo hướng rất tích cực. Bà con đã áp dụng tưới tự động đối với cây Mía. Hiện có nhiều phương pháp tưới Mía được áp dung tùy thuộc vào quy mô, điều kiện về điện, nước… có thể kể đến như tưới bằng béc, tưới dây, tưới nhỏ giọt, tưới bằng xe tự cuốn, tưới súng bán kính lớn (thường trên 40m bán kính)…

view more»
Welcome to CommerceLab news
12/03/2014  

This is a short content

view more»
© Developed by TTS Tech
Diễn đàn nông nghiệp; Tưới tự động nông nghiệp; tưới cảnh quan tưới nông nghiệp fanpage