Đầu tưới phun mưa cục bộ TJ 360 độ 50 lít/giờ

Các hình khác

Đầu tưới phun mưa cục bộ TJ 360 độ 50 lít/giờ

Regular Price: 3.700 ₫

Special Price 3.500 ₫

Diễn đàn nông nghiệp; Tưới tự động nông nghiệp; tưới cảnh quan tưới nông nghiệp fanpage