Bộ điều khiển tưới tự động

Các hình khác

  • Bộ điều khiển tưới tự động
  • Bộ hẹn giờ tưới tự động

Bộ điều khiển tưới tự động DIG (BO92A)

1.238.000 ₫
1.238.000 ₫
Diễn đàn nông nghiệp; Tưới tự động nông nghiệp; tưới cảnh quan tưới nông nghiệp fanpage