Hệ thống tưới phun sương DIG - Mỹ

Các hình khác

Tưới phun sương làm mát nhà phố, ban công DIG (BC380)

875.000 ₫
Diễn đàn nông nghiệp; Tưới tự động nông nghiệp; tưới cảnh quan tưới nông nghiệp fanpage